VergoedingenBehandelingen uitgevoerd door een huidtherapeut worden veelal geheel of gedeeltelijk door uw zorgverzekeraar vergoed. U kunt het beste uw zorgpolis raadplegen om te zien voor welke vergoeding u in aanmerking komt.
Stacks Image 84
Huidtherapie is sinds 2003 een erkend paramedisch beroep en heeft een beschermde beroepstitel.
Huidtherapie is geregistreerd in de wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG artikel 34). Deze wet geeft regels voor de zorgverlening en beoogt kwaliteitsbevordering van de beroepsuitoefening en patiëntenbescherming. Huidtherapeuten hebben de HBO-opleiding Huidtherapie gevolgd.
De praktijk voor Huid-en Oedeemtherapie Monique Korbl is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH) en geregistreerd in het kwaliteitsregister Paramedici.